Gdzie szukać informacji o RODO?

20.06.2018
Gdzie szukać informacji o RODO?
Reforma systemu ochrony danych osobowych spowodowała ogólnopolską mobilizację.

Reforma systemu ochrony danych osobowych, zwana potocznie RODO, spowodowała ogólnopolską mobilizację. Do historii przeszły już słynne ogłoszenia o „szafach przystosowanych do RODO”. Nie pamiętam, kiedy ostatnio (i czy w ogóle) urzędnicy z ministerstw prowadzili bezpłatne webinaria, aby uspokoić panikę podsycaną przez wizje milionowych kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Z drugiej strony wskutek oddolnej inicjatywy zawiązano w mediach społecznościowych liczne grupy dyskusyjne. Jest o czym dyskutować, ponieważ nowe regulacje unijnego rozporządzenia są nader ogólnikowe. Stopniowo w praktyce przekonamy się, jak należy je rozumieć i stosować.

(Bez)cenne w tym zakresie okażą się interpretacje i decyzje wydawane przez nowy organ, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który 25 maja 2018 r. zastąpił dotychczasowego GIODO. Prezes będzie m.in. zatwierdzał branżowe kodeksy dobrych praktyk tworzone głównie przez izby gospodarcze i związki pracodawców. Kodeksy postępowania mają uwzględniać specyfikę działalności małych i średnich przedsiębiorców, dopasowując techniczne sposoby realizowania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych do skali działalności przedsiębiorcy. Udowodnienie stosowania się do takich kodeksów ma łagodzić, czy wręcz uchylać potencjalne sankcje w razie naruszenia przepisów ochrony danych.

Nową instytucją powoływaną przez Prezesa Urzędu będzie Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Rada złożona z ośmiu członków będzie organem opiniodawczo-doradczym.

Gdzie jeszcze szukać rzetelnych wiadomości o nowych normach ochrony danych osobowych? Zacznijmy od stron rządowych. Na uwagę zasługują:

 • www.gov.pl/cyfryzacja - jest to strona Ministerstwa Cyfryzacji, w którego kompetencji leży kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych. To właśnie to ministerstwo odpowiada za podjęcie działań legislacyjnych zapewniających pełne i skuteczne stosowanie ogólnego rozporządzenia RODO w polskim porządku prawnym.
 • www.mpit.gov.pl - to natomiast serwis Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Oprócz wielu przydatnych dla przedsiębiorców informacji, można tu znaleźć bardzo zwięzły i rzeczowy poradnik nt. RODO (http://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf).
 • www.biznes.gov.pl - zawiera szereg bardzo praktycznych porad dla przedsiębiorców, zarówno tych początkujących, jak i doświadczonych. Stronę prowadzi Ministerstwo Rozwoju.
 • www.parp.gov.pl - portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w nim m.in. bezpłatny e-poradnik http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/748

 

Interesujące i przydatne informacje o ochronie danych osobowych znajdują się również w następujących serwisach:

 • www.blog-daneosobowe.pl - podaje bardzo dużo bardzo szczegółowej wiedzy o przepisach RODO i nowej, polskiej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • www.lookreatywni.pl - czyli pierwszy serwis o prawie własności intelektualnej dla ludzi kreatywnych. Mam zaszczyt i przyjemność współtworzyć ten blog. Trenerzy, freelancerzy, wykładowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z branży kreatywnej znajdą tutaj wiele praktycznych wskazówek opisanych przystępnym językiem. Osobny dział zadedykowano ochronie danych osobowych, a w nim można znaleźć m.in. cykl artykułów pod hasłem #srodazRODO.
 • www.gdpr.pl - to bardzo bogata baza materiałów, analiz, opinii eksperckich i wywiadów związanych ze stosowaniem RODO, a także aktualności dotyczących wykładni, praktyki i wdrożenia reformy przepisów. Są tu również publikowane wywiady i poradniki przydatne w codziennej pracy inspektorów ochrony danych. Pod enigmatycznym skrótem GDPR kryje się General Data Protection Regulation tzn. angielskojęzyczny odpowiednik RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 • www.panoptykon.org - to strona fundacji Panoptykon, której celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. W serwisie tym można znaleźć wiele materiałów nie tylko na temat przetwarzania danych osobowych, ale również dotyczących szerszego zagadnienia, jakim jest prawo do prywatności oraz jego współczesnych zagrożeń.

 

Na koniec polecam trzy zamknięte grupy dyskusyjne na Facebooku, którą stanowią dobry przykład społecznej inicjatywy:

 • RODO / GDPR – najważniejsze informacje;
 • RODO - Poradnik dla Przedsiębiorców;
 • RODO w Administracji Publicznej i Instytucjach - Pytania i Odpowiedzi.
Mariusz Kusion
Prawnik, absolwent UJ, publicysta, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, w szczególności z zakresu prawa autorskiego, karnego i prawa dla naukowców. Trener nauki, animator kultury, działacz organizacji pozarządowych.
Liczba komentarzy: 0