Prawo autorskie w pracy trenera

03.10.2018
Prawo autorskie w pracy trenera
W pracy trenerskiej warto dbać o własność intelektualną. W przeciwnym razie łatwo stracić wiarygodność lub pieniądze, albo odnaleźć swoje utwory w cudzej prezentacji.

Jesteś trenerem i przygotowujesz różne materiały na swoje szkolenia? Może korzystasz z ćwiczeń, grafik, filmów lub tekstów, znalezionych w Internecie? Twój zleceniodawca żąda przekazania skryptu ze szkolenia? A może sam zdobywasz wiedzę podczas szkoleń i chciałbyś wykorzystać materiały, uzyskane od trenera? W pracy trenerskiej warto dbać o własność intelektualną. W przeciwnym razie łatwo stracić wiarygodność lub pieniądze, albo odnaleźć swoje utwory w cudzej prezentacji.

Jeśli odpowiedź na przynajmniej jedno z podanych pytań jest twierdząca, zdecydowanie polecam Ci lekturę mojego artykułu pt. “Trener i jego prawa autorskie do materiałów szkoleniowych”

http://lookreatywni.pl/kategorie/prawo-autorskie/trener-i-jego-prawa-autorskie-do-materialow-szkoleniowych/

Prowadząc coraz częściej szkolenia dla studentów i pracowników naukowych, przedsiębiorców i artystów, musiałem rozgryźć także od strony prawnej kilka sytuacji, z którymi się spotykałem (a raczej sytuacji, które spotykały mnie… I sądząc po pytaniach innych trenerów, nie tylko mnie).

Po pierwsze, zastanowiło mnie, co zrobić, gdy osoba zamawiająca szkolenie lub uczestnik zajęć chce wykonać i udostępnić w Internecie nagrania lub fotografie ze szkolenia? Kto powinien wyrazić na to zgodę? Jakie argumenty pomogą odmówić? Nie mam na myśli regulacji RODO, lecz przede wszystkim przepisy o ochronie wizerunku.

Po drugie, czy trener może beztrosko rozdawać wśród swoich kursantów np. ksero, skany czy printscreeny różnych publikacji, niekoniecznie własnego autorstwa?

W obu przypadkach wskazana jest duża ostrożność. Na ile duża? O tym napisałem w kolejnym artykule, pt. “Prawa autorskie w pracy trenera – dozwolony użytek i ochrona wizerunku”.

http://lookreatywni.pl/kategorie/prawo-autorskie/prawa-autorskie-w-pracy-trenera-dozwolony-uzytek-i-ochrona-wizerunku/

Jeżeli w Waszej pracy trenerskiej spotkaliście się z jeszcze innymi problemami z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam również do indywidualnych konsultacji prawnych poprzez serwis Empirium.pl.

Bardzo możliwe, że w jednym z następnych tekstów przyjrzę się kwestii praw autorskich do nagrań webinarium i zasadom udostępniania ich w Internecie.

Portal www.lookreatywi.pl to pierwszy serwis o prawie właności intelektualnej dla ludzi kreatywnych. Podejmuję w nim wątki prawnoutorskie, które są przydatne głównie dla naukowców, dydaktyków i trenerów.

Mariusz Kusion
Prawnik, absolwent UJ, publicysta, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, w szczególności z zakresu prawa autorskiego, karnego i prawa dla naukowców. Trener nauki, animator kultury, działacz organizacji pozarządowych.
Liczba komentarzy: 0