Najważniejsze kompetencje - na co postawić w 2019 roku?

07.02.2019
Najważniejsze kompetencje - na co postawić w 2019 roku?
10 najważniejszych KOMPETENCJI, które uważamy za najistotniejsze w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

Odpowiadając na to pytanie, przyjrzyjmy się najpierw samej definicji KOMPETENCJI. Kompetencje to nic innego jak zdolności wykonywania określonych zadań na danym stanowisku pracy, zgodnie z wymaganiami pracodawcy, z wykorzystaniem umiejętności osoby, jej wiedzy i cechami psychofizycznymi.

Oto elementy, które składają się na KOMPETENCJE:

Kompetencje miękkie, takie jak:

 • Umiejętności – wszystko co potrafimy, nasze doświadczenie, zdolności italenty
 • Cechy psychofizyczne (wrodzone lub nabyte) – osobowość, inteligencja, odporność na stres, reakcje i zachowania w określonych sytuacjach, kultura osobista

Kompetencje twarde, takie jak:

 • Wiedza – ogół informacji w danej dziedzinie na określony temat
 • Kwalifikacje – formalne potwierdzenie nabytych umiejętności iwiedzy (wszelkie dyplomy, certyfikaty, uprawnienia), uzyskanych w drodze edukacji i doświadczenia

Dobra wiadomość jest taka, że nasze kompetencje nie są stałe, tylko cały czas są aktualizowane i mogą się dynamicznie zmieniać, stąd możliwość przekwalifikowania się, awansu.

Oto lista najważniejszych 10 KOMPETENCJI, które uważamy za najistotniejsze w kontekście zmieniającego się rynku pracy:

 1. Zdolność uczenia się i przystosowania do zasad nowego środowiska pracy – tu przyda się świadomość swoich mocnych i słabych stron oraz zdolność odnajdywania szans rozwoju;
 2. Komunikacja interpersonalna – łatwość wjasnym wyrażaniu swoich potrzeb, umiejętność dostrzegania i rozumienia innych, empatia – szczególnie przydatna w pracy zespołowej;
 3. Kompetencje międzykulturowe i społeczne – umożliwiają rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania w różnych społeczeństwach i środowiskach, bardzo przydatna w pracy, w organizacjach o międzynarodowej strukturze;
 4. Przedsiębiorczość – umiejętność działania projektowego – wprowadzania pomysłów w czyn. Tu przydadzą się wszelkie działania kreatywne, innowacyjne, umiejętność wyznaczania celów, oceny ryzyka;
 5. Ekspresja kulturalna – twórcze wyrażanie swoich pomysłów i uczuć. Znajomość zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury, jak muzyka, sztuka teatralna, literatura, sztuki wizualne, media;
 6. Porozumiewanie w języku ojczystym i języku obcym – wrekrutacji spotykamy się z wymogami weryfikacji umiejętności posługiwania się językiem obcym (najczęściej język angielski i niemiecki), ale coraz częściej pojawia się potrzeba  sprawdzenia u kandydatów poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie;
 7. Kompetencje matematyczne, takie jak logiczne i przestrzenne myślenie, wyrażanie swoich idei, umiejętność zastosowania wzorów, modeli, struktur, szczególnie w biznesie;
 8. Naukowo-techniczne – pozwala na wykorzystanie wiedzy i metodologii podczas wykonywania zadań na danym stanowisku;
 9. Informatyczne – współpraca w sieci, umiejętność biegłego posługiwania poruszania się wsocial mediach, korzystania z Internetu i programów wspierającymi nas w działaniach w pracy;
 10. Obywatelskie/ CSR – umiejętność dostrzegania ważnych problemów i wyzwań środowiska lokalnego i globalnego, chęć działania na rzecz innych, wolontariat.

Warto już dziś zaplanować rozwój kariery poprzez analizę swoich słabych i mocnych stron, talentów, zainteresowań i odczuć oraz tego w jakich sytuacjach zawodowych najlepiej się czujemy.

 

Katarzyna Raczkowska
Prezes Zarządu Master HR. Doradczyni personalna, specjalistka w zakresie obsługi klienta biznesowego. Posiada certyfikat w zakresie Service Excellence oraz Leadership coaching uzyskany w Zurichu; Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi projektów dla dużych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie branży HR i doradztwa personalnego, w tym m.in. : nadzór nad obsługą projektu outsourcingowego i temporary service przy budowie Gazoportu LNG w Świnoujściu. Prowadzi prezentacje i szkolenia; opiniuje inicjatywy: Szczecin rekrutuje; Współpracuje z organizacjami związanymi z lokalnym rynkiem pracy; Prelegentka i inicjatorka wielu konferencji i spotkań biznesowych związanych z rynkiem pracy.
Liczba komentarzy: 0