Zmiany w regulaminie portalu

10.06.2019
Zmiany w regulaminie portalu
W Regulaminie portalu Empirium.pl wprowadzono zmiany.

W "Regulaminie portalu Empirium.pl" wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale III. zmianie uległ punkt:

1. Dostęp do funkcjonalności portalu wymienionych w II. 3, 8 jest nieodpłatny i nie wymaga rejestracji.

Dostęp do funkcjonalności portalu wymienionych w II. 1, 2, 4, 5, 6, 7 jest dostępny dla zarejestrowanego Użytkownika, który wniósł opłatę.

W rozdziale VI. zmianie uległ punkt:

1. Miesięczna stawka za korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu wymienionych w II. 1-9 wynosi 39,00 zł brutto i jest ustalana przez właściciela Portalu, a jej wysokość odpowiada kosztom ponoszonym dla prawidłowego funkcjonowania Portalu. Stawka jest płatna przelewem za okres półroczny lub roczny z góry. Przy wniesieniu opłaty za okres półroczny (39,00 x 6 miesięcy) opłata wynosi 234,00 zł. brutto.

Oraz dodano punkt:

3. Użytkownik, dokonując rejestracji, może jednorazowo skorzystać z bezpłatnego dostępu testowego do wszystkich funkcjonalności Portalu przez 30 dni, począwszy od dnia rejestracji. Po upływie okresu dostępu testowego Użytkownik może nadal korzystać z Portalu odpłatnie na zasadach przewidzianych w ust. 1 albo zrezygnować z dalszego płatnego dostępu do Portalu. Z rezygnacją nie łączą się żadne konsekwencje prawne.

Liczba komentarzy: 0