22
lu
2019
09:00
odpłatne

VII Konferencja Quo Vadis Szkolenia

Typ wydarzenia: Konferencja

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development)

Adres wydarzenia:
Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59,
Warszawa

Adres e-mail: poczta@pstd.org.pl

Adres strony WWW: quo-vadis-szkolenia.pl/index.php

Krótki opis wydarzenia:

Konferencja jest podsumowaniem VII Edycji Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności i Jakości Polityk Szkoleniowych (Badanie Benchmarków TDI) w polskich organizacjach.

Szczegółowy opis wydarzenia:

QUO VADIS SZKOLENIA stanowi przestrzeń do refleksji i dyskusji praktyków zarządzających działami personalnymi nt. kondycji firmowych projektów rozwojowych, poszukując odpowiedzi na pytania o planowanie i realizację działań szkoleniowych, które są rentowne i efektywne biznesowo.