15
lu
2019
10:00
odpłatne

Prawo pracy w 2019 r.

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: FORTIS Szkolenia & Konferencje

Adres wydarzenia:
ul. Jagiellońska 86/6,
Szczecin

Adres e-mail: szkolenia@fortis.szczecin.pl

Adres strony WWW: fortis.szczecin.pl/szkolenia-otwarte/104-prawo-pracy-po-zmianach

Krótki opis wydarzenia:

Kompleksowe szkolenie z zakresu prawa pracy, odnosi się głównie do sukcesywnych zmian w Kodeksie Pracy. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. urlopu wypoczynkowego i czasu pracy. Uczestnicy na koniec wykładów otrzymają zaświadczenie o zakończeniu szkolenia.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Program:

 1. Prawo pracy – omówienie zmian w przepisach od 1 stycznia 2018
 2. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy 
 3. Zasady wydawania świadectw pracy w świetle znowelizowanych przepisów
 4. Ochrona przedemerytalna pracowników w świetle nowych uregulowań prawnych
 5. Pozostałe zmiany dotyczące prawa pracy 
 6. Wpływ zmian w obowiązujących przepisach na zawieranie umów okresowych 
 7. Czas pracy – zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania po zmianach prawnych
 8. Uprawnienie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności
 9. Uprawnienia i obowiązki kierownika w zakresie utrzymania dyscypliny pracy
 10. Odpowiedzialność kierownika za środowisko pracy wolne od dyskryminacji, mobbingu i molestowania
 11. Odpowiedzialność materialna pracownika
 12. Kontrola PIP u pracodawcy