Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

Adres wydarzenia:
ul. Kolumba 86, w sali 136 na parterze,
70-035 Szczecin

Numer telefonu: 91 489 22 79

Adres e-mail: szkolenia@zsrg.szczecin.pl

Adres strony WWW: zsrg.szczecin.pl/szkolenie/szkolenie_asertywna-komunikacja-i-rozwiazywanie-konfliktow/

Krótki opis wydarzenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach. uczestnicy poznają mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiedzą się, jak je rozwiązywać, by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie ma charakter warsztatowy, gdyż jest prowadzone w oparciu o różne ćwiczenia.

Szczegółowy opis wydarzenia:

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Autodiagnoza własnej asertywności
 • Ocenianie rozmówców na kontinuum asertywności/agresywności/uległości i manipulacji
 • Definiowanie praw własnych w relacji z innymi
 • Umiejętność asertywnej odmowy
 • Umiejętność asertywnego proszenia
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Budowanie relacji w oparciu o asertywność
 • Rozpoznawanie spirali konfliktu
 • Ocena na jakim poziomie odbywa się konflikt (wartości, danych, relacji, strukturalny, interesów)
 • Rozpoznawanie własnych skłonności w sytuacjach konfliktowych
 • Przesuniecie konfliktu z obszaru nierozwiązywalnego na obszar rozwiązywalny

TRENER: Grażyna Nowicka – Trener biznesu, Coach ICF ACC, Certyfikowany Trener Metody Points of You. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) na terenie Polski i UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami.