12
lu
2019
08:00
odpłatne

Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym aby osiągnąć sukces

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Adres wydarzenia:
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa

Numer telefonu: 784762567

Adres e-mail: biuro@wartoszkolic.pl

Adres strony WWW: uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=241314&_ga=2.133599950.1336675368.1548403772-1247557563.1548403772

Krótki opis wydarzenia:

Dwudniowe szkolenie:
I DZIEŃ - 8:00-16:00
II DZIEŃ - 8:00-16:00
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia dowie się, jak zaplanować i przeprowadzić konkretny projekt. Pozna także różne metody zarządzania projektem. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia
będzie potrafił napisać i utrzymać w projekcie uzasadnienie biznesowe projektu, określić interesariuszy projektu i nimi zarządzać, zaplanować, monitorować/kontrolować i zrealizować projekt,
w tym harmonogram projektu, powołać zespół projektowy i umieć nim zarządzać, zdiagnozować silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w projekcie, opracować sposób komunikacji w projekcie,
określić wymierne cele i korzyści z realizacji projektu, uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu oraz poznają tzw. „dobre praktyki” w zarządzaniu projektami.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

Mini prezentację –wprowadzenie i i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień:

Metody kształcenia aktywnego:

-ćwiczenia i warsztaty

-ćwiczenia, case study

-pytania, odpowiedzi, dyskusja, „burza mózgów”

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Szczegółowe informacje:

-praca w grupach

-ćwiczenia indywidualne

-informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.