Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: MDDP Akademia Biznesu

Adres wydarzenia:
Budynek Atrium Tower, Aleja Jana Pawła II 25 lub centrum w/w miast,
00-854 Warszawa

Numer telefonu: tel. 22 208 28 36

Adres e-mail: agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Adres strony WWW: www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/budowanie-motywacji-i-zarzadzanie-zaangazowaniem-pracownikow/

Krótki opis wydarzenia:

Kilka terminów szkolenia. Więcej informacji na stronie.
Cel: Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.
Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił skonstruować plan „przeprowadzenia zespołu przez zmiany” oraz stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników dostosowany do ich stylu osobowości oraz specyfiki i kultury organizacji.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.