21
mar
2019
09:30
odpłatne

Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: MDDP Akademia Biznesu

Adres wydarzenia:
Centrum konferencyjne we wskazanych miastach,
Kraków, Wrocław

Numer telefonu: (022) 208 28 45

Adres e-mail: anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Adres strony WWW: www.szkolenia-biznesowe.biz/szkolenia-kursy/menedzer-coach-czyli-coachingowe-metody-zarzadzania/

Krótki opis wydarzenia:

Założeniem szkolenia jest przygotowanie uczestników do świadomego stosowania stylu coachingowego oraz doskonalenie kluczowych cech i kompetencji menedżera jako coacha.
Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzający pracownikami, liderów pragnący pobudzić zasoby wewnętrznej motywacji i zaangażowanie zespołu oraz pragnących wprowadzić nowoczesne praktyki zarządcze w kulturze organizacyjnej. Menedżerów dążących do zwiększenia efektywności swojego zespołu przez lepsze wykorzystanie indywidualnego potencjału i wzmocnienie relacji z pracownikami.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Po szkoleniu uczestnik:
– zrozumie podstawowe różnice w stylach zarządzania, zdiagnozuje swój dotychczas preferowany styl,
– pozna metodyki prowadzenia procesu coachingu,
– pozna struktury przekonań i ograniczających schematów u podległych pracowników,
– pozna narzędzia ułatwiające osiąganie celów swoich i zespołu,
– poprawi wyniki i atmosferę w zespole,
– zauważy wzrost innowacyjności pracowników – lepsze wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia,
– zrozumie jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój,
– pozna zasady zarządzania oraz narzędzia rozwojowe stosowane w coachingu,
– pozna praktyczne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w pracy z ludźmi,
– pozna i przećwiczy modele udzielania informacji zwrotnej,
– zwiększy swoją efektywność w pracy z ludźmi,
– zidentyfikuje swój własny sposób funkcjonowania w sytuacjach trudnych.