26
mar
2019
16:30
odpłatne

Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Adres wydarzenia:
ul. Potulicka 16,
70-952 Szczecin

Numer telefonu: 91 44 80 021

Adres e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Adres strony WWW: www.twp.szczecin.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/rozwoj-osobisty/wydarzenie/121-efektywne-zarzadzanie-czasem-i-zadaniami

Krótki opis wydarzenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania czasem oraz skutecznego planowania zadań. Uczestnicy nabędą umiejętności wyznaczania celów, zastanowienia się nad własnymi wartościami i asertywnością jako jednym z kluczowych aspektów omawianego tematu.

Szczegółowy opis wydarzenia:

  1. Czas jako kapitał do zarządzania.
  2. Skuteczne wyznaczanie celów życiowych i zawodowych jako fundament zarządzania sobą w czasie.
  3. Pożeracze czasu.
  4. Planowanie zadań i kształtowanie umiejętności ustalania priorytetów.
  5. Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.

Zarządzanie czasem polega na wyznaczaniu celów i priorytetów w działaniu. Jest to analiza i porównanie upływającego czasu w stosunku do tego co chcemy osiągnąć. Pozwala na bardziej praktyczne podejście do nadchodzących minut, godzin i lat. Skierowane do osób chcących usprawnić swoje działanie w czasie, w sposób efektywny zarządzać czasem i zadaniami oraz wyeliminować złodziei czasu.