Kierowanie zespołem pracowniczym

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: B&O Navigator

Adres wydarzenia:
ul. Kopijników 67C,
03-274 Warszawa

Numer telefonu: 22 877 38 43

Adres e-mail: bok@bonavigator.pl

Adres strony WWW: www.bonavigator.pl/szkolenie-kierowanie-zespolem.html

Krótki opis wydarzenia:

Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności managerskich i pogłębienie wiedzy z obszaru czterech kluczowych kompetencji w zarządzaniu zespołem: planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Na szkoleniu "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" uczestnicy:

 • Pogłębią wiedzę na temat funkcji i narzędzi menedżerskich.
 • Pogłębią wiedzę na temat funkcjonowania zespołów.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie planowania menedżerskiego.
 • Poznają skuteczne metody organizowania menedżerskiego.
 • Nauczą się stosować wybrane techniki motywacji.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie formułowania celów i zadań.
 • Dowiedzą się jak rozpoznawać nieformalne role grupowe i wykorzystać tę wiedzę w zarządzaniu zespołem.
 • Będą stosować komunikaty takie jak reprymenda i pochwała.
 • Będą potrafili prowadzić rozmowy oceniające.
 • Pogłębią wiedzę na temat rodzajów kompetencji i ich pomiaru.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie kontroli wyników.
 • Nauczą się udzielać informacji zwrotnej.
 • Nauczą się jak prowadzić zebrania zespołów.
 • Wzmocnią swój autorytet.