Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: 4GROW

Adres wydarzenia:
ul. Panieńska 9 lok. 25, 4piętro,
Warszawa

Numer telefonu: 791 412 204

Adres e-mail: info@4grow.pl

Adres strony WWW: 4grow.pl/szkolenia/zarzadzanie-zespolem-szkolenie-motywowanie

Krótki opis wydarzenia:

TRZYDNIOWE SZKOLENIE. Minimum 75% czasu szkolenia z Zarządzania zespołem ma formę warsztatową i treningową.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Czego nauczysz się na szkoleniu

  • Motywowania, inspirowania i angażowania pracownika, zwłaszcza niefinansowo.
  • Egzekwowania zleconych zadań i dyscyplinowania opornych pracowników.
  • Delegowania celów i zadań.
  • Sprawiedliwego rozliczania i oceniania pracownika.
  • Budowania wizerunku lidera, zwłaszcza wobec starszych, bardziej doświadczonych pracowników lub do niedawna swoich równorzędnych kolegów.
  • Rozwijania pracownika i usamodzielniania go w rozwijaniu się.
  • Budowania współpracującego ze sobą i wspierającego się zespołu w realizacji wspólnych celów, za które czują się współodpowiedzialni.