19
mar
2019
09:00
odpłatne

Fundament zarządzania projektami

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Master HR

Adres wydarzenia:
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14,
70-655 Szczecin

Numer telefonu: +48 91 40 40 745

Adres e-mail: szkolenia@masterhr.pl

Adres strony WWW: masterhr.pl/20-21-03-2019-fundament-zarzadzania-projektami/

Krótki opis wydarzenia:

Szkolenie dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie poznać najlepsze praktyki zarządzania projektami, bez zbędnej biurokracji. Podczas 2 dni dowiesz się jakie są obecnie najpopularniejsze standardy i metodyki w zarządzaniu projektami: PMBOK®, Prince 2, SCRUM. Nauczysz się właściwego planowania projektu oraz jego wszystkich etapów. Otrzymasz gotowe narzędzia do zastosowania od zaraz w twojej pracy. Poznasz techniki monitorowania i sterowania projektem oraz dowiesz się jak pracować nad kilkoma projektami jednocześnie!

Szczegółowy opis wydarzenia:

Dużym atutem szkolenia jest możliwość dostosowania jego przebiegu do potrzeb uczestników. W zależności od zakresu odpowiedzialności, wiedzy i doświadczenia zawodowego prowadzący zmodyfikuje dla Państwa zakres i trudność realizowanego w trakcie szkolenia studium przypadku. Szkolenie bardzo dobrze sprawdza się dla:

 • managerów i kierowników funkcyjnych, którzy zarządzają projektami lub nadzorują kierowników projektów
 • specjalistów, którzy realizują zadania projektowe i uczestniczą, jako kluczowe osoby w wielu projektach
 • kierowników projektów, którzy zaczynają pracę na tym stanowisku lub wkrótce obejmą taką odpowiedzialność

CELE SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • jak właściwie zaplanować projekt?
 • jak zaplanować pracę nad kilkoma projektami jednocześnie?
 • jak dopasować narzędzia zarządzania projektami do specyfiki swojej pracy?
 • jakie są techniki monitorowania i sterowania projektem? 

ZASTOSOWANE METODY SZKOLENIOWE

 • Kompleksowe case study obejmujące wszystkie etapy projektu
 • Ćwiczenia indywidualne oraz grupowe
 • Warsztatowe rozwiązywanie problemów
 • Zadanie poszkoleniowe dla uczestników

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

 • Zwiększona samodzielność uczestników szkolenia w zakresie realizowanych projektów
 • Poprawiona kontrola nad realizowanymi zadaniami
 • Skrócenie czasu realizowanych projektów
 • Ograniczenie kosztów realizowanych projektów
 • Narzędzia zarządzania projektami dopasowane do potrzeb organizacji
 • Raport efektywności szkolenia
 • Dokładna analiza potrzeb

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW

 • Solidna, sprawdzona wiedza nt. procesu zarządzania projektami
 • Poprawione umiejętności planowania projektów i pracy własnej
 • Znajomość narzędzi planowania i kontrolowania projektu
 • Umiejętność organizacji pracy nad wieloma projektami
 • Poprawione umiejętności przewidywania i rozwiązywania problemów