Konferencja HR 2019. Prawo, inspiracje, narzędzia

Typ wydarzenia: Konferencja

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Konfederacja Lewiatan

Adres wydarzenia:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor Tower ul. Chłodna 51, 32 piętro,
Warszawa

Adres strony WWW: online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

Krótki opis wydarzenia:

Konferencja dotyczy aktualnych tematów związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników oraz pracownic. Uczestnikom wydarzenia zaprezentujemy gotowe narzędzia związane z tworzeniem przyjaznego, efektywnego i nowoczesnego środowiska pracy oraz kluczowe dla 2019 roku zmiany w prawie związane z personelem. Jednym z ważnych wątków konferencji będzie dyskusja o równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz prezentacje firm, które w tym zakresie mają sukcesy.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Konferencja jest częścią projektu "Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2013-2015. Projekt dotyczy wzmocnienia sytuacji kobiet w miejscu pracy, wyrównywaniu ich szans w podejmowaniu decyzji ekonomicznych i skierowany jest przede wszystkim do firm średnich.
Więcej o projekcie: https://rownoscwbiznesie.info/