16
kw
2019
09:00
odpłatne

SZKOLENIE: MAŁE MBA – WARSZTATY DLA MENADŻERÓW

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Master HR

Adres wydarzenia:
Biuro Master HR, Storrady 1A/53,
Szczecin

Adres e-mail: biuro@masterhr.pl

Adres strony WWW: masterhr.pl/16-18-04-2019-male-mba/

Krótki opis wydarzenia:

Dla kogo?: 

Małe MBA to szkolenie inne niż wszystkie. Kierujemy je do osób, które są specjalistami w swoich dziedzinach, ale zarządzają intuicyjnie. Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowiska koordynujące i menadżerskie, do ludzi zarządzających pracownikami szeregowymi na liniach produkcyjnych. Program szkolenia obejmuje etap przygotowania do szkolenia (analiza potrzeb), co umożliwi określenie specyfiki firmy oraz jej kulturę (bardzo ważny element wpływający na zarządzanie personelem). 

Szczegółowy opis wydarzenia:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w postępowaniu z ludźmi (wskazane szczególnie przy pracach z różnymi grupami i zespołami osób). Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień oraz podejmowaniem decyzji.

Przebieg szkolenia:

Podczas szkolenia zostanie przekazana kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania personelem: związana z umiejętnościami miękkimi typowymi dla menadżerów, liderów, zarządzających zespołami produkcyjnymi; w szczególności z zakresu komunikacji, przywództwa, mediacji, rozwiązywania konfliktów w grupie oraz dobierania odpowiedniego stylu zarządzania do danego rodzaju zadania.

Dodatkowo osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystania z indywidualnej sesji 1:1 z trenerem prowadzącym.

Korzyści ze szkolenia: 

Przez szkolenie możemy zrealizować następujące cele, które dla uczestników stają się korzyściami:

  • Wzrost zaangażowania pracowników w wykonywane zadania
  • Wzrost efektywności na liniach produkcyjnych
  • Zwiększenie identyfikacji pracowników z celami i wartościami firmy poprzez przekazanie odpowiednich umiejętności menadżerskich uczestnikom szkolenia.
  • Wzrost świadomości na temat technik i narzędzi zarządzania personelem
  • Wzmocnienie cech lidera u uczestników szkolenia
  • Zapoznanie uczestników z metodami wywierania wpływu na podwładnych
  • Wzrost umiejętności w zakresie: (efektywnej komunikacji z pracownikami,  identyfikacji liderów zespołów, zasad odpowiedniego delegowania zadań oraz uprawnień, rozliczania pracowników z powierzonych zadań,   przekazywania krytyki i pochwały; mechanizmów odpowiedniego motywowania ludzi, budowania własnego autorytetu, istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem, ćwiczenie rozmów w tzw. trudnych sytuacjach.