22
maj
2019
09:00
odpłatne

Czym jest grywalizacja i jak ją można wykorzystać do motywowania pracowników?

Typ wydarzenia: Szkolenie

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Gamfi

Adres wydarzenia:
ul. Grochowska 306/308, Startberry ,
Warszawa

Adres strony WWW: evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/warsztat-czym-jest-grywalizacja-i-jak-ja-mozna-wykorzystac-do-motywowania-pracownikow-202881/?source=directory

Krótki opis wydarzenia:

Podczas warsztatu zdobędą Państwo wiedzę oraz poznacie narzędzia służące do wykorzystania grywalizacji przy przejściu przez procesy związane z zarządzeniem zespołami poprzez gamifikację. Na podstawie przedstawianych przykładów odkryjecie Państwo różne aspekty grywalizacji umożliwiają realizację takich celów jak wsparcie procesu edukacji; poprawę efektywności pracowników czy integrowanie się zespołów wokół celów firmy. Następnie, poprzez analizę case studies, poznacie Państwo najlepsze praktyki wdrożenia grywalizacji na polskim rynku, a zestawiając je z możliwościami wykorzystania grywalizacji na każdym etapie cyklu życia pracownika w firmie, poznacie Państwo gotowe rozwiązania do zaimplementowania w swojej firmie.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Najpopularniejsze obszary zastosowania grywalizacji:

- zwiększenie atrakcyjności procesu rekrutacyjnego (działania Employer Branding),

- wykorzystanie maksymalnego zaangażowania pracowników w początkowej fazie zatrudnienia do przyśpieszenia i zmaksymalizowania efektów pre- i onboardingu,

- budowanie społeczności pracowników, zacieśnianie więzi zespołowych i przełamywanie silosów,

- edukacja pracowników z procedur, procesów, technik sprzedaży i obsługi klienta,

- wsparcie dla oddolnych inicjatyw w obszarach usprawnień i innowacji,

- zwiększenie zaangażowania i motywacji własnych i partnerskich sił sprzedaży.