Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów

Typ wydarzenia: Inne

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Forum Media Polska

Adres wydarzenia:
Forum Media Poska,
Warszawa

Numer telefonu: (61) 66 55 774

Adres e-mail: bok@forum-media.pl

Adres strony WWW: www.kongrespsychologiczny.pl/

Krótki opis wydarzenia:

Kongres Psychologów i Psychoterapeutów to ogólnopolskie wydarzenie adresowane do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjoterapeutów oraz studentów kierunków psychologii i pokrewnych. Prelekcje prowadzą uznani eksperci pracujący w różnych nurtach, którzy prezentują zagadnienia związane z terapią dzieci i młodzieży w ujęciu realiów życia we współczesnej rodzinie, szkole i grupach rówieśniczych.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Słuchacze zyskują zestaw sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych, dzięki którym wzbogacą swój warsztat i podniosą skuteczność oferowanej pomocy. Uczestnicy wydarzenia otrzymują certyfikat zaświadczający o udziale w kongresie poświęconym terapii dzieci i młodzieży.