VI Kongres HR Summit

Typ wydarzenia: Inne

Imię i nazwisko, nazwa firmy: Puls Biznesu

Adres wydarzenia:
Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98,
Warszawa

Numer telefonu: 22 333 97 77

Adres e-mail: konferencje@pb.pl

Adres strony WWW: www.pb.pl/konferencje/vi-kongres-hr-summit-1241

Krótki opis wydarzenia:

W tym roku motywem przewodnim kongresu będzie dostrzeżenie człowieka w świecie pełnym technologii.

Szczegółowy opis wydarzenia:

Pokazanie, że to nie człowiek ma służyć technologiom, a technologie mają jedynie nas wspierać.

Wskażemy zatem jak na nowo zdefiniować funkcję HR, uczynić działania adekwatnymi do sytuacji, tworzyć przyjazną kulturę pracowniczą. Odnaleźć się w dynamicznie rozwijającym się świecie, który wymaga od nas ciągłej transformacji.

Zaprezentujemy m.in.::

 • 8 kroków do inkluzywnych organizacji
 • rekrutację w dobie benefitów socjalnych
 • inne spojrzenie na HR w social mediach
 • case-study efektywnych działań employer brandingowych
 • HR w świecie V.U.C.A.
 • na co realnie narzekają nowi pracownicy
 • jak sprawdzić ROI systemu premiowego
 • jak tworzyć kulturę wspierania innowacji
 • podnosić zaangażowanie pracowników
 • wykorzystać konflikt do budowania nowej jakości
 • jak wprowadzać mentoring, który nie jest fikcją
 • jak najskuteczniej motywować pracowników