Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą
Autoprezentacja
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Typ pliku: .PPTX
Wersja: czerwiec 2018
Prezentacja (68 slajdów) z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych; pomocna w szkoleniu warsztatowym; zawiera m.in. takie treści jak: psychologiczne, biologiczne i społeczne aspekty wystąpień, marka osobista, wybrane techniki radzenia sobie z tremą podczas sytuacji trudnych (sesja pytań) oraz opisy ćwiczeń. Szacunkowy czas prezentowania od 8 do 32 godzin zajęć.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Metoda De Bono
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie grupowe; możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie; najlepiej sprawdzi się w grupie złożonej z osób pracujących w tej samej organizacji; może sprzyjać: integracji grupy; jako ćwiczenie uświadamiające potencjał zespołu oraz role zespołowe; ćwiczenie skutecznej, świadomej komunikacji.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Łańcuch talentów
Typ pliku: .PDF
Ćwiczenie grupowe; możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie; najlepiej sprawdzi się w grupie złożonej z osób pracujących w tej samej organizacji; może sprzyjać integracji grupy; jako ćwiczenie uświadamiające potencjał zespołu.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Koperta podaj dalej
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie grupowe: możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie; może sprzyjać integracji grupy jako "lodołamacz"; jako ćwiczenie autoprezentacyjne (służy pozyskaniu informacji zwrotnej); jako ćwiczenie wzmacniające samoocenę i poczucie własnej wartości.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Kontakt wzrokowy
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie w parach: możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie; może sprzyjać integracji grupy; ćwiczenie pomocne przy zbudowaniu zaufania w zespole.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Co ma piernik do wiatraka
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie grupowe lub w parach; ćwiczenie swobodnej wypowiedzi, improwizacji oraz reagowania na sytuacje nieoczekiwane podczas rozmowy, ćwiczenie refleksu i aktywnego słuchania.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Audyt wizerunkowy
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie grupowe, możliwe zastosowanie zarówno w dobrze jak i słabo zintegrowanej grupie, może sprzyjać: integracji grupy, jako "lodołamacz", jako ćwiczenie autoprezentacyjne (służy pozyskaniu informacji zwrotnej), jako ćwiczenie wzmacniające samoocenę.