Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą
Trenerskie dla trenerów
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe oraz grupowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metod udzielania informacji zwrotnych dopasowanych do danej sytuacji.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Expose szefa
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie indywidualne, zespołowe lub grupowe; celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z zasadą konstruowania skutecznych komunikatów oraz nabycie umiejętności tworzenia expose i konstruowania poprawnych komunikatów perswazyjnych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Burza mózgów
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie grupowe. Celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody burzy mózgów i nabranie umiejętności jej przeprowadzania.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zmień krzesło
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie uświadamiające opór przed zmianą; szybkość budowania nawyków; zarządzanie przestrzenią i podświadome organizowanie swojej strefy komfortu; ćwiczenie dobrze nadaje się jako wprowadzenie do dyskusji lub wykładu na ww. tematy.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Przedstawianie się. Wróżka
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w grupie osób pracujących w tej samej organizacji; może sprzyjać lepszej integracji grupy, lepszemu poznaniu się członków grupy; ćwiczenie może również otwierać szkolenie - "łamacz lodów".
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Przedstawianie się. Prezentacja
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie na rozpoczęcie szkolenia; przedstawianie się uczestników; ćwiczenie służące integracji i "przełamaniu lodów".
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Przedstawianie się. Portret
Typ pliku: .PDF
Ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w grupie osób pracujących w tej samej organizacji; może sprzyjać lepszej integracji grupy, lepszemu poznaniu się członków grupy; ćwiczenie może również otwierać szkolenie - "łamacz lodów".
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Przedstawianie się. Jestem jak...
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w grupie osób pracujących w tej samej organizacji; może sprzyjać lepszej integracji grupy, lepszemu poznaniu się członków grupy; ćwiczenie może również otwierać szkolenie - "łamacz lodów".
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Koperta podaj dalej
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie grupowe: możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie; może sprzyjać integracji grupy jako "lodołamacz"; jako ćwiczenie autoprezentacyjne (służy pozyskaniu informacji zwrotnej); jako ćwiczenie wzmacniające samoocenę i poczucie własnej wartości.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Kontakt wzrokowy
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie w parach: możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie; może sprzyjać integracji grupy; ćwiczenie pomocne przy zbudowaniu zaufania w zespole.