Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą
Coaching
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Coaching - sesje w trójkach
Typ pliku: .PDF
Wersja: styczeń 2019
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Znajdź analogię
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie zespołowe lub grupowe; wspomagające komunikację i współpracę w zespole; rozwijające kreatywność; ćwiczenie jest dobrym wprowadzeniem do dyskusji lub wykładu z zakresu sprzedaży, zarządzania itp.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zmień krzesło
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie uświadamiające opór przed zmianą; szybkość budowania nawyków; zarządzanie przestrzenią i podświadome organizowanie swojej strefy komfortu; ćwiczenie dobrze nadaje się jako wprowadzenie do dyskusji lub wykładu na ww. tematy.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Złodzieje czasu
Typ pliku: .PDF
Wersja: lipiec 2018
Ćwiczenie indywidualne; wspomagające sprawne zarządzanie czasem oraz wzmacniające umiejętność planowania zadań. Ćwiczenie może być wprowadzeniem do dyskusji lub wykładu na temat zarządzania czasem, wartości czasu itp.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zespół za liną
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenia zespołowe; wspomagające komunikację oraz sprawną współpracę w zespole; rozwijające kreatywność i myślenie analityczne. Ćwiczenie ruchowe.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zagadki logiczne
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenia zespołowe; wspomagające komunikację oraz sprawną współpracę w zespole; rozwijające kreatywność i myślenie analityczne.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Ukryta zasada
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie w zespołach; ćwiczenie wspomagające integrację zespołu; ćwiczenie komunikacji i współpracy w zespole. Ćwiczenie wymaga abstrahowania, a jednocześnie jest krótkim przerywnikiem ruchowym.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Test "Wygraj z czasem"
Typ pliku: .PDF
Wersja: lipiec 2018
Ćwiczenie indywidualne; doskonałe wprowadzenie do zajęć z zakresu zarządzania czasem, stresem, uwagą. Ćwiczenie - test pomaga uświadomić reakcję na presję czasu oraz poziom uważności.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Słowo - kolor
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie służące uświadomieniu neurologicznych mechanizmów funkcjonowania mózgu wpływających na postrzeganie; ćwiczenie koncentracji i uważności.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Różnorodne typy osobowości
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie zespołowe; odnoszące się do typów osobowości opracowanych przez: Johna M. Oldhama i Lois B. Morris (opisanych w pozycji: "Twój psychologiczny autoportret"); ćwiczenie wzmacniające wiedzę z zakresu zarządzania różnorodnym zespołem.