Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą
Inne
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Przewodnik do budowy strategii CSR
Typ pliku: .PPTX
Wersja: czerwiec 2018
Prezentacja (44 slajdy) zawiera wskazówki jak zbudować strategię CSR, może być wykorzystana osobno (wskazówki jak zbudować organizację CSR) lub po przeprowadzeniu testu diagnostycznego, do zasilenia raportu końcowego dla zarządu (słabe i silne strony firmy + wskazanie dalszych działań)
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Złodzieje czasu
Typ pliku: .PDF
Wersja: lipiec 2018
Ćwiczenie indywidualne; wspomagające sprawne zarządzanie czasem oraz wzmacniające umiejętność planowania zadań. Ćwiczenie może być wprowadzeniem do dyskusji lub wykładu na temat zarządzania czasem, wartości czasu itp.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zagadki logiczne
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenia zespołowe; wspomagające komunikację oraz sprawną współpracę w zespole; rozwijające kreatywność i myślenie analityczne.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Piramida skojarzeń
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie w grupie; możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie: jako ćwiczenie kreatywności (np. pisania tekstów, tworzenia haseł reklamowych); analizy i rozwiązywania problemów; ćwiczenie kojarzenia różnorodnych idei i wątków.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Opór
Typ pliku: .PDF
Ćwiczenie w parach; możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie: jako ćwiczenie uświadamiające jak reagujemy na przymus i narzucone zadania / polecenia, jak reagujemy na zmianę; ćwiczenie, można wykorzystać jako wstęp do omówienia mechanizmów neurobiologicznych i psychologicznych (opór przed zmianą, oporowanie w obliczu przymusu).
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Myślenie krytyczne
Typ pliku: .PDF
Ćwiczenie grupowe; możliwe zastosowanie zarówno w dobrze, jak i słabo zintegrowanej grupie: jako ćwiczenie kreatywności i analitycznego rozwiązywania problemów; ćwiczenie ułatwiające uświadomienie mechanizmów powstawania oraz funkcjonowania schematów myślowych; uświadomienie roli ciekawości.