Wyszukiwanie

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Ćwiczenia
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Konflikt to...?
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2019
Ćwiczenie grupowe, którego celem jest poszukiwanie znaczenia słowa konflikt, badanie reakcji członków grupy oraz praca nad znalezieniem wspólnej definicji konfliktu. Materiał nadesłany przez naszą Użytkowniczkę.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: praca z wykorzystaniem schematu udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Materiał nadesłany przez naszą Użytkowniczkę.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Motywowanie - hierarchia potrzeb według A. Maslowa
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: nabycie wiedzy z zakresu koncepcji motywacji według Maslowa, Herzberga i Decciego – Ryana i zrozumienie przez uczestników zasad motywowania pracowników wysokiego szczebla.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zapamiętaj
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: praca pod presją czasu, zaufanie w zespole, praca zespołowa, trening pamięci.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Kierownik zjeżdżalni
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: komunikacja i współpraca w zespole, kreatywność, zdolność planowania, zarządzanie stresem (praca pod presją czasu).
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Coaching - sesje w trójkach
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Uchylanie zastrzeżeń
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: jest poznanie przez uczestników metody radzenia sobie z pojawiającymi się zastrzeżeniami w sposób niepowodujący eskalacji konfliktu.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Radzenie sobie z zastrzeżeniami
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami oraz zapoznanie uczestników szkolenia z wybranymi metodami reagowania na obiekcje.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: poznanie przez uczestników metod udzielania informacji zwrotnych dopasowanych do danej sytuacji.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Expose szefa
Typ pliku: .PDF
Wersja: marzec 2019
Ćwiczenie pomocne w takich obszarach jak: zapoznanie uczestników z zasadą konstruowania skutecznych komunikatów, nabycie umiejętności tworzenia expose i konstruowania poprawnych komunikatów perswazyjnych.