Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Ćwiczenia
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie indywidualne, ale możliwe również do zastosowania w małych zespołach; ćwiczenie z wykorzystaniem schematu udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Materiał nadesłany przez naszą Użytkowniczkę Magdę Grochowską.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Motywowanie - hierarchia potrzeb według A. Maslowa
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie zespołowe; wspomaga nabycie wiedzy z zakresu koncepcji motywacji według Maslowa, Herzberga i Decciego – Ryana i zrozumienie przez uczestników zasad motywowania pracowników wysokiego szczebla.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Zapamiętaj
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Trening pamięci; ćwiczenie indywidualne, ale możliwe również do zastosowania w małych zespołach - wtedy można też omówić pracę zespołową, zaufanie w zespole, pracę pod presją czasu.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Kierownik zjeżdżalni
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie zespołowe; wspomagające integrację zespołu, komunikację i współpracę w zespole; rozwijające kreatywność i zdolności planowania. Do zastosowania również jako ćwiczenie zarządzania stresem (praca pod presją czasu).
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Coaching - sesje w trójkach
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Uchylanie zastrzeżeń
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie indywidualne lub zespołowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody radzenia sobie z pojawiającymi się zastrzeżeniami w sposób niepowodujący eskalacji konfliktu.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Radzenie sobie z zastrzeżeniami
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami oraz zapoznanie uczestników szkolenia z wybranymi metodami reagowania na obiekcje.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie zespołowe oraz grupowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metod udzielania informacji zwrotnych dopasowanych do danej sytuacji.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Expose szefa
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie indywidualne, zespołowe lub grupowe; celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z zasadą konstruowania skutecznych komunikatów oraz nabycie umiejętności tworzenia expose i konstruowania poprawnych komunikatów perswazyjnych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Burza mózgów
Typ pliku: .PDF
Wersja: luty 2019
Ćwiczenie grupowe. Celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody burzy mózgów i nabranie umiejętności jej przeprowadzania.