Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą
Zarządzanie
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Kierownik zjeżdżalni
Typ pliku: .PDF
Wersja: styczeń 2019
Ćwiczenie zespołowe; wspomagające integrację zespołu, komunikację i współpracę w zespole; rozwijające kreatywność i zdolności planowania. Do zastosowania również jako ćwiczenie zarządzania stresem (praca pod presją czasu).
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Uchylanie zastrzeżeń
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie indywidualne lub zespołowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody radzenia sobie z pojawiającymi się zastrzeżeniami w sposób niepowodujący eskalacji konfliktu.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Radzenie sobie z zastrzeżeniami
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami oraz zapoznanie uczestników szkolenia z wybranymi metodami reagowania na obiekcje.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe oraz grupowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metod udzielania informacji zwrotnych dopasowanych do danej sytuacji.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Expose szefa
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie indywidualne, zespołowe lub grupowe; celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z zasadą konstruowania skutecznych komunikatów oraz nabycie umiejętności tworzenia expose i konstruowania poprawnych komunikatów perswazyjnych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Asertywna odmowa
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody odmawiania i stawiania granicy w sytuacji zmiany organizacyjnej z nastawieniem na dalszą konstruktywną współpracę.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Arkusz oceny dialogu w firmie
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest przeprowadzenie dyskusji na temat roli dialogu w firmie (np. w procesie sukcesji stanowisk, wiedzy) i uświadomienie tej roli uczestnikom.
Typ materiału: Grafika
Tytuł: Macierz Eisenhowera
Typ pliku: .PNG
Wersja: sierpień 2018
Darmowa grafika do pobrania. Macierz Eisenhowera ułatwia ustalenie priorytetów dla podejmowanych działań. Dzięki temu narzędziu znacznie wzrasta efektywność pracy.
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Typy osobowości - zarządzanie różnorodnością
Typ pliku: .PPTX
Wersja: czerwiec 2018
Prezentacja (159 slajdów) opracowana na podstawie 14 typów osobowości opisanych przez Johna M. Oldhama i Lois B. Morris (polskojęzyczne wydanie pt. "Twój psychologiczny autoportret", wyd. Czarna Owca). Prezentacja zawiera krótkie wprowadzenie do zarządzania różnorodnością (w kontekście różnych typów osobowości) oraz syntetyczne opisy każdego z czternastu typów. Prezentację doskonale uzupełniają ćwiczenia (dostępne na empirium.pl) oraz interaktywne filmy instruktażowe (prezentacja typów oraz interakcji - scenki rodzajowe). Filmy również dostępne są na empirium.pl
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Znajdź analogię
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie zespołowe lub grupowe; wspomagające komunikację i współpracę w zespole; rozwijające kreatywność; ćwiczenie jest dobrym wprowadzeniem do dyskusji lub wykładu z zakresu sprzedaży, zarządzania itp.