Wyszukiwanie

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Prezentacje
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Płaca minimalna
Typ pliku: .pptx
Wersja: maj 2019
Prezentacja (21 slajdów) dotycząca płacy minimalnej. Prezentacja zawiera takie treści jak: definicja i historia pojęcia płaca minimalna, wynagrodzenie netto a brutto, płaca minimalna w Polsce.
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Globalizacja
Typ pliku: .pptx
Wersja: maj 2019
Prezentacja (25 slajdów) z zakresu globalizacji. Prezentacja zawiera takie treści jak: przyczyny globalizacji, jej etapy, płaszczyzny oraz skutki. Przedstawiono również postawy społeczne dotyczące globalizacji.
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Komunikacja i praca w zespole
Typ pliku: .pptx
Wersja: luty 2019
Prezentacja (98 slajdów) z zakresu komunikacji oraz pracy w zespole. Prezentacja zawiera treści takie jak: poznanie konstruktywnych sposobów komunikowania się, rola komunikacji w zespole, przedstawienie zasad odbierania informacji o sygnałach pozawerbalnych i sposobach ich interpretacji.
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Typy osobowości - zarządzanie różnorodnością
Typ pliku: .pptx
Wersja: luty 2019
Prezentacja (159 slajdów) opracowana na podstawie 14 typów osobowości opisanych przez Johna M. Oldhama i Lois B. Morris (polskojęzyczne wydanie pt. "Twój psychologiczny autoportret", wyd. Czarna Owca). Prezentacja zawiera krótkie wprowadzenie do zarządzania różnorodnością (w kontekście różnych typów osobowości) oraz syntetyczne opisy każdego z czternastu typów. Prezentację doskonale uzupełniają ćwiczenia (dostępne na empirium.pl) oraz interaktywne filmy instruktażowe (prezentacja typów oraz interakcji - scenki rodzajowe). Filmy również dostępne są na empirium.pl
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Startup
Typ pliku: .ppt
Wersja: luty 2019
Prezentacja (64 slajdy) z zakresu tematyki startupowej. Prezentacja zawiera treści takiej jak: wprowadzenie do przedsiębiorczości; czym jest starup; metody pracy i współpracy w startupie; warsztat startupowca; opisy ćwiczeń z zakresu kreatywnego myślenia. Szacunkowy czas: od 8 do 16 godz. zajęć.
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Typ pliku: .pptx
Wersja: luty 2019
Prezentacja (68 slajdów) z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych; pomocna w szkoleniu warsztatowym; zawiera m.in. takie treści jak: psychologiczne, biologiczne i społeczne aspekty wystąpień, marka osobista, wybrane techniki radzenia sobie z tremą podczas sytuacji trudnych (sesja pytań) oraz opisy ćwiczeń. Szacunkowy czas prezentowania od 8 do 32 godzin zajęć.
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Przewodnik do budowy strategii CSR
Typ pliku: .pptx
Wersja: czerwiec 2018
Prezentacja (44 slajdy) zawiera wskazówki jak zbudować strategię CSR, może być wykorzystana osobno (wskazówki jak zbudować organizację CSR) lub po przeprowadzeniu testu diagnostycznego, do zasilenia raportu końcowego dla zarządu (słabe i silne strony firmy + wskazanie dalszych działań)
Typ materiału: Prezentacja
Tytuł: Aktywne poszukiwanie pracy
Typ pliku: .ppt
Wersja: luty 2019
Prezentacja (96 slajdów) na szkolenie z zakresu aktywnego szukania pracy. Zawiera treści m.in. z zakresu: współczesny rynek pracy: wymagania pracodawców kontra oczekiwania pracowników; dynamika i kierunki zmian na rynku pracy; kreowanie marki osobistej i zawodowej; etykieta biznesowa; profesjonalne opracowanie dokumentów aplikacyjnych; skuteczne przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej oraz propozycje ćwiczeń. Czas prezentacji treści: od 8 do 32 godzin zajęć. Poziom podstawowy.