Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą

Materiały i ćwiczenia

Wyszukiwanie

Nie możesz znaleźć materiału?
Podziel się swoimi materiałami- zarabiaj dzieląc się wiedzą
Sprzedaż
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Kierownik zjeżdżalni
Typ pliku: .PDF
Wersja: styczeń 2019
Ćwiczenie zespołowe; wspomagające integrację zespołu, komunikację i współpracę w zespole; rozwijające kreatywność i zdolności planowania. Do zastosowania również jako ćwiczenie zarządzania stresem (praca pod presją czasu).
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Uchylanie zastrzeżeń
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie indywidualne lub zespołowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody radzenia sobie z pojawiającymi się zastrzeżeniami w sposób niepowodujący eskalacji konfliktu.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Informacja zwrotna
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe oraz grupowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metod udzielania informacji zwrotnych dopasowanych do danej sytuacji.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Expose szefa
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie indywidualne, zespołowe lub grupowe; celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z zasadą konstruowania skutecznych komunikatów oraz nabycie umiejętności tworzenia expose i konstruowania poprawnych komunikatów perswazyjnych.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Asertywna odmowa
Typ pliku: .PDF
Wersja: listopad 2018
Ćwiczenie zespołowe; celem ćwiczenia jest poznanie przez uczestników metody odmawiania i stawiania granicy w sytuacji zmiany organizacyjnej z nastawieniem na dalszą konstruktywną współpracę.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Znajdź analogię
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie zespołowe lub grupowe; wspomagające komunikację i współpracę w zespole; rozwijające kreatywność; ćwiczenie jest dobrym wprowadzeniem do dyskusji lub wykładu z zakresu sprzedaży, zarządzania itp.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Uwaga, promocja!
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie w zespołach; wspomagające integrację, komunikację i współpracę w zespole oraz kreatywność.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Szkodliwe zwroty
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie w parach wspomagające umiejętność precyzyjnej, skutecznej komunikacji, szczególnie podczas rozmów telefonicznych / lub poprzez komunikatory.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Słowo - kolor
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie służące uświadomieniu neurologicznych mechanizmów funkcjonowania mózgu wpływających na postrzeganie; ćwiczenie koncentracji i uważności.
Typ materiału: Ćwiczenie
Tytuł: Pytania otwarte - zamknięte
Typ pliku: .PDF
Wersja: maj 2018
Ćwiczenie służące ulepszeniu komunikacji; ćwiczenie precyzyjnego i celowego komunikowania się; rozwijania umiejętności posługiwania się pytaniami.