Kurs online: 8 razy Odporność

28.06.2018
Kurs online: 8 razy Odporność

Kurs 8 razy Odporność zwielokrotni Twoje możliwości działania w stresujących sytuacjach. Będziesz świadomie korzystać z potencjału swojego organizmu nie narażając go na straty.

Czego się nauczysz?
- przeciwdziałać wypaleniu energetycznemu
- zapobiegać chorobom wynikającym z przeciążenia stresem
- lepiej wykorzystywać energię oddechu, optymalizować stan ciała i umysłu w sytuacjach zagrożenia, stresu, przeciążenia i walki
- zarządzać energią i czasem, rozwijać zdolności koncentracji
- podejmować wyzwania, działać skutecznie, z determinacją i bez uszczerbku na zdrowiu w trudnych sytuacjach
- szybko regenerować siły
- zarządzać negatywnymi emocjami
- stać się dla siebie samego wspierającym coachem
Organizator:
Positive Life
Forma, tematyka:
Kurs online: 8 razy Odporność
Data, czas trwania i miejsce:
,