Studia Psychologia biznesu

28.06.2018
Studia Psychologia biznesu

Psychologia biznesu koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań w obszarze szeroko rozumianego biznesu. Studenci zdobywają najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji: nowoczesnych stylów przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania innowacyjnej kultury organizacyjnej, wykorzystania mediów społecznościowych, tworzenia kampanii marketingowych, społecznej odpowiedzialności biznesu, relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją.

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych funkcjonowaniem człowieka w organizacji oraz oddziaływaniem organizacji na pracowników i konsumentów. Kandydaci powinni charakteryzować się wnikliwością poznawczą. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter, specjalność jest dobrym wyborem dla osób posiadających już wiedzę z zarządzania i marketingu.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach marketingu i HR, firmach doradczych i szkoleniowych, w agencjach reklamowych, PR, ośrodkach badania rynku i opinii publicznej. W działach HR mogą zajmować się kreowaniem kultury organizacyjnej, a także konstruowaniem i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem większości procesów zarządzania zasobami ludzkimi – procesem rekrutacji, oceny pracowniczej, systemem motywacyjnym, rozwojem personelu. Natomiast w działach marketingu będą tworzyć komunikację zewnętrzną organizacji. Mogą więc projektować i prowadzić badania rynku, tworzyć koncepcje strategii marketingowych oraz budować skuteczne kanały komunikacyjne.

Więcej informacji: https://www.swps.pl/

Organizator:
SWSP Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Forma:
Studia Psychologia biznesu
Data, czas trwania i miejsce:
, Poznań