Szkoła coachingu indywidualnego i grupowego

02.07.2018
Szkoła coachingu indywidualnego i grupowego

Program szkoły kładzie nacisk na rozwój umiejętności nawiązania relacji coachingowej z klientem, opierającej się na dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz na empatii.

Przygotowuje uczestników do pracy z klientem zarówno od strony osobowościowej jak i narzędzi coachingowych. Uczestnicy otrzymują na trzy lata dostęp do stale uzupełnianiej Księgi Narzędzi Coachingu Grupowego i Indywidualnego.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest ukończenie Kursu GATE lub innego co najmniej 120 godzinnego zawierającego trening interpersonalny prowadzony przez trenera z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzięki temu uczestnicy rozpoczynający edukację stricte coachingową są już oswojeni z pracą opartą na procesie grupowym oraz mają wystarczające przygotowanie osobiste.

Szkoła Coachingu Indywidulanego i Grupowego przygotowuje zarówno do pracy coachingowej z osobą, jak z grupą i zespołem, co jest nieczęsto spotykane na naszym rynku.

Szkoła zakłada spójny, wypróbowany model edukacyjny prowadzący uczestnika przez proces rozwoju zawodowego krok po kroku. Opiera się on na praktyce prowadzonej na przez uczestników szkoły na klientach zewnętrznych. Superwizja tego procesu jest bardzo ważnym elementem szkoły.

Uczestnicy mogą korzystać z mentoringu czyli spotkań indywidualnych dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego.

Więcej informacji: https://grupatrop.pl/

Organizator:
Grupa TROP
Forma:
Szkoła coachingu indywidualnego i grupowego
Data, czas trwania i miejsce:
11.05-15.12.2019, Warszawa