Szkoła Trenerów Biznesu

10.01.2019
Szkoła Trenerów Biznesu

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET® jest kompleksowym projektem rozwojowym, który przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi, szczególnie tymi osadzonymi w realiach biznesowych.

Organizator:
Grupa SET
Forma:
Szkoła Trenerów Biznesu
Data, czas trwania i miejsce:
02.03-29.09.2019, Lublin
Uzyskane certyfikaty, dyplomy, kompetencje:
CERTYFIKAT TRENERA BIZNESU AKADEMII SET®